top of page

תירגול: נשימת ח"ן (חילוף נחיריים)


ולא סתם נתתי לה את שמה זה, המתכתב עם ח"ן – חכמת הנסתר.

תרגיל זה, בהיותו משתף ימין ושמאל, עוזר לגשר ולחבר בין אונות המוח ופועל באופן מיטיבי על מערכת הסנכרון והרגיעה, בין התודעה העמוקה לבין החיות הפיסית של הגוף. הנשימה דרך הנחיר השמאלי מקושרת לאנרגיה הנקבית, והיא בעלת אופי מקרר ומרגיע. הנשימה דרך הנחיר הימני מקושרת לאנרגיה הזכרית המחממת, מעוררת ומחזקת את הנחישות וכוח הרצון.

נשימה זו, אשר לה שמות מספר הבאים בעיקר מהזרמים השונים של היוגה (אוג'איי, נאדי סודהי ועוד), מתרחשת בכל פעם דרך נחיר אחד, לסירוגין. התרגול הוא פשוט. לצורך נוחות ההדגמה, אשתמש כאן ביד ימין, אולם ניתן לעשות זאת גם בהיפוך.


בישיבה נוחה מביאים את יד ימין אל האף.

  1. בעזרת האגודל סותמים את נחיר ימין ושואפים דרך נחיר שמאל

  2. משחררים את האגודל ובעזרת האצבע סותמים את הנחיר השמאלי ונושפים דרך ימין

  3. שואפים דרך נחיר ימין

  4. מחליפים שוב את האצבע והאגודל, ונושפים דרך נחיר שמאל

זהו סט אחד שלם של נשימה, עליו מומלץ לחזור פעמיים או שלוש.

את הסט השלם ניתן לבצע באופן רצוף, כפי שהוסבר כאן, אך ניתן גם לעצור לשנייה אחת עד שלוש שניות בין שאיפה לנשיפה, כך שהאוויר ששאפנו "ממתין" לפרק זמן קצר באזור גשר האף.

התרגיל הינו נעים מאוד ופשוט לביצוע, ובאותו זמן מזמן ריכוז גבוה, הן מתוך הצורך המדיטטיבי של ההתמקדות בנשימה, והן מתוך היותו פועל באופן חילופי על שני צדי הגוף. ערך מוסף של תרגול זה הוא בהיותו אבחוני. אדם אשר מבצע את התרגיל ער באופן מיידי למידת הפתיחות של הנחיריים ומצב הנשימה שלו. באופן רגיל, הנחיריים של כולנו משנים את מידת פתיחותם לסירוגין. כאשר שמים לב שנחיר אחד נוטה להיות סגור או סתום באופן תמידי יותר מן האחר, ניתן לפעול בדרך של נשימה כדי לעוררו ולאפשר לו להיפתח.

ניתן לבצע תרגיל זה כהתחלה וחימום נשימתי בעת תרגול של טכניקות שונות, ואפשר גם בכמה דקות של הפסקה חטופה תוך כדי יום עבודה לבצע סט אחד או שניים.


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page