top of page
המפגש הטיפולי הוא מרחב משותף של תודעה, תנועה ונשימה, הנוצר מתוך הקשר בין המטפל והמטופל. יש מפגשים אשר מתקיימים בישיבה על כסאות, יש שבישיבה על מזרונים או כריות, ויש שבתנועה דינמית בחדר, עם מוסיקה או בשקט קשוב.
הכל לפי האדם והצרכים שאותם הוא מביא איתו למרחב המשותף.

בסטודיו מתקיימים גם שיעורי Nia שבועיים בקבוצות קטנות וכן סדנאות.
 
שיעורי Nia 2020:
יום א' 08:30
יום ד' 19:00
יום ה' 08:30
 
הקליניקה והסטודיו נמצאים בזכרון יעקב.
הקליניקה

המרחב הטיפולי

קליניקה
copyrights_www.gilichen.com-6
bottom of page