top of page
"היכולת להתבונן
באופן עמוק,
ללמוד ולהתפתח,
מתוך המצרף הייחודי שכל אדם ואדם מביא איתו לעולם בגופו וברוחו.
לחבר את כל אלה
לשלם אחד,
להתנועע דרך החיבור החדש,
לאפשר לו לחולל ריפוי".
רות מעיין

חיבורים מרפאים

הספר זמין למכירה באתר
מחירים מיוחדים להזמנה מרוכזת
bottom of page